petak, 27 studenoga 2020, 06:31 UTC+1

Niste prijavljeni

 • Login

3.3. Lista Postova

3.3. Lista Postova

Teme .e prikazivati vi.e postova, naravno posljednji .e biti na kraju.

Za svaki post imamo sljede.e informacije:

 • Naslov posta (ako je une.en)
 • Datum nastanka
 • Broj posta (permalink je isto tu, ako kliknete na broj posta, taj link vodi direktno na taj post)
 • Dodaci postu (ankete,dodani fileovi ...)
 • Napomena o ure.ivanju posta (ako je post ure.en na.i .e se na kraju napomena u kojoj pi.e tko je editao, kad i koliko puta)
 • Informacije o autoru:
  • Ime (kad kliknete na ime u.ete u njegov profil)
  • Oznaka jeli autor online (mo.e biti isklju.eno)
  • Autori tema ozna.eni su nakrivljenim slovima (ovo isto mo.e biti isklju.eno)
  • Korisni.ki Rank / Korisni.ki naslov
  • Avatar
  • Broj postova
  • Adrese za kontakt(MSN, e-mail, ICQ...)
  • Dodatne informacije
  • Potpis
  • IP adresa (vide je Moderatori i Administratori)

Funkcije

 • Odgovor:

  Na.i .ete ovu tipku iznad ili ispod posta.

 • Uredi:

  Mo.ete urediti svoj post nakon .to ga napi.ete pomo.u ove tipke. Administrator mo.e postaviti vrijeme izme.u dva ure.ivanja tako da ne mo.ete stalno ure.ivat.

 • Prijavi:

  Mo.ete prijaviti post Moderatoru. Ova opcija se koristi ako vidite da je netko prekr.io neko pravilo, s ovim poma.ete Moderatorima i skre.ete im pa.nju na prijavljeni post. Moderator .e pogledati prijavljeni post i pogledati jeli prekr.io neko pravilo.

 • Citat:

  Mo.ete citirati ne.iji post:

  • Direktni citat:

   Kompletni post .e biti citiran.

  • Multi - Citat:

   Ako .elite citirati vi.e citata odjednom koristite ovu tipku.

  • Citiraj dio posta:

   Ako prije izaberete samo dio posta onda .e se samo taj dio citirati.

  • Ozna.i vi.e tekst za citat:

   Mo.ete tako.er ozna.iti vi.e djelova nekog posta i citirati ih u vi.e postova.

Moderacija

Informacije

Ovdje mo.ete pro.itati koje funkcije imaju Moderatori i Administratori.

« 3.2. Popis tema

3.4. Pisanje postova »